Zakaj v gostinstvu ni priporočljivo ročno pomivanje kozarcev in posode?

Ročno pomivanje, sušenje in poliranje kozarcev in posode ima kar nekaj resnih slabosti v primerjavi z uporabo profesionalnega pomivalnega stroja za kozarce ali profesionalnega pomivalnega stroja za posodo. Eno najbolj kritičnih točk predstavlja neustrezna higienska varnost. Nizka temperatura vode za pomivanje, vrsta in doziranje detergenta, prilagodljiv čas pomivanja in nevarnost prenosa klic lahko povzročijo resne higienske težave pri ročnem pomivanju stekla in porcelana. Da so pri ročnem pomivanje izpolnjene stroge higienske zahteve HACCP je torej bolj stvar naključja. Strokovnjaki za HACCP zato odsvetujejo ročno pomivanje v gostinstvu, saj ne nudi zanesljive higienske varnosti.

Naj navedem le nekaj težav, ki nastanejo pri ročnem pomivanju:

-         ni zanesljive higienske varnosti

-         nevarnost prenosa klic

-         višji stroški zaposlenih

-         višji stroški za vodo, energijo in pomivalnih sredstev

-         nevarnost poškodb

-         višji stroški inventarja zaradi povečane možnosti razbitja

Temperatura

Pri ročnem pomivanju obstajajo omejitve glede temperature vode: običajno je lahko največ 40 °C, sicer obstaja nevarnost opeklin. Za primerjavo: profesionalni pomivalni stroj za kozarce ali posodo deluje pri več kot 60 °C. Glede na to, da se maščoba učinkovito odstrani le nad 55 °C in se klice uničijo šele nad to temperaturo, ročno pomivanje vedno vključuje higiensko tveganje.

Nevarnost mikrobov

Poleg temperature je ročno sušenje in poliranje kritično tudi z vidika higiene: obstaja nevarnost prenosa mikrobov. Uporabljena kuhinjska krpa lahko vsebuje do 100 milijonov mikrobov na površini le 10 cm²! Za primerjavo: pri pranju v gostinskem pomivalnem stroju je postopek pomivanja avtomatiziran in zagotavlja zahtevane visoke temperature in aktivne čase pomivanja – s posebnimi, nežnimi detergenti za pomivanje stekla v natančnih odmerkih.  Uporaba posebnega sredstva za sijaj pomeni, da kozarci pridejo iz stroja taki, da jih ni treba ponovno polirati s krpo – kar preprečuje prenos mikrobov.

Pomisleki glede higiene: doseganje ustreznih higienskih standardov z ročnim pomivanjem je lahko izziv, zlasti zaradi možnih tveganj navzkrižne kontaminacije zaradi skupnih pomivalnih korit ali neustreznih postopkov čiščenja.

Poraba vode

Ročno pranje zahteva dve polni pomivalni koriti vode: eno z vodo za pranje in drugo s čisto vodo. Glede na to, koliko posode se opere in kako močno je umazana, bo morda treba vodo večkrat zamenjati. Torej se stroški porabe vode povečajo – tako v smislu količine vode, kot stroškov energije tople vode. Neposredna primerjava s profesionalnim pomivalnim strojem za gostinstvo je težka, vsekakor pa porabi manj vode.

Doziranje detergenta

Doziranje  detergenta je pri ročnem pomivanju posode težavna stvar. Navsezadnje vsak to počne drugače in po občutku. Ali po načelu »Več je bolje!« Vprašljivo je, ali rezultati potem izpolnjujejo visoke higienske zahteve. Za naše okolje tovrstno doziranje vsekakor ni idealno. Kot pri količini vode je pomivalni stroj tudi pri odmerjanju pomivalnih sredstev zelo natančen in odmerja le toliko, kolikor je nujno potrebno za čistočo in higieno.

Pritisk in trajanje

Optimalen mehanski pritisk je ključnega pomena za dober rezultat pranja. Pri ročnem pomivanju je to po lastni presoji pomivalca: uporabijo spremenljiv pritisk glede na to, kako umazana in lomljiva je posoda. Pri nekaterih steklenih oblikah določenih mest s ščetko za pomivanje sploh ne morete doseči. Od motivacije in razpoložljivega časa je odvisno, ali bo pomivalec posodo pomival dovolj dolgo. Za primerjavo, tlak pomivanja in čas pomivanja sta v pomivalnem stroju fiksna, natančno prilagojena posamezni vrsti stekla in porcelana in vedno stalna.

Možna nevarnost poškodbe

Obstaja stalna nevarnost razbitja stekla ali porcelana in s tem nevarnost poškodb tako med samim pomivanjem kot pri ročnem sušenju in poliranju. Potreben je le malo prevelik pritisk. Za primerjavo: v pomivalnem stroju je nevarnost razbitja stekla minimalna, saj so kozarci zaščiteni v posebnem stojalu.

Čas in stroški

V času pomanjkanja osebja v gostinstvu – in hkrati naraščajočih stroškov osebja – tega vidika ne gre zanemariti: ročno pomivanje, sušenje in poliranje kozarcev in posode zahteva ogromno časa.

Pogosteje ko posodo pomivamo ročno, več se je se razbije in višji so stroški razbitja. Prav tako je večja možnost poškodb in s tem bolniških odsotnosti.

Profesionalni pomivalni stroji lahko učinkovito operejo velike količine posode , s tem pa zagotavljajo stalno zalogo čiste posode za neprekinjeno oskrbo s hrano.

Torej: gostinec, ki zamenja ročno pomivanje s pomivalnim strojem, lahko znatno zmanjša potrebno osebje in stroške, povezane s pomivanjem.

Motivacija

Čeprav ročno pomivanje v gostinstvu ni primerljivo s pomivanjem doma, ima eno skupno stvar: je precej nepriljubljeno opravilo – monotono, dolgotrajno, naporno. Tisti, ki to morajo početi, običajno v tem ne uživajo: ročno pomivanje demotivira osebje.


Če se odločate za nakup profesionalnega pomivalnega stroja in ustreznih pomivalnih sredstev, vam bo v pomoč naša ponudba:
- pomivalnih strojev za gostinstvo
- pomivalnih sredstev za strojno pomivanje posode in kozarcev

come-scegliere-la-lavastoviglie-professionalecjpg